Etiquetes

, , , , , , , , , , , , , ,

En temps de la corona d’Aragó, un músic i poeta va viure a l’entorn dels reis Jaume I el Conqueridor i també del seu fill, Pere el Gran. Aquest home era trobador. Concretament, el trobador de qui més obres conservem, tot i que no hagi arribat fins a nosaltres la seva notació musical: 120 composicions de tipus ben variat, que oscil·laven entre l’anomenat trobar leu, o lleuger, i el trobar ric, més enrevessat i complex. Es tracta de Cerverí de Girona.

Durant la segona meitat del segle XIII, Cerverí va servir la cort reial i les seves composicions acompanyaven les més diverses escenes, dins i fora dels murs de palau. D’aquesta manera, a més de les habituals poesies amoroses, trobem composicions de tipus moral, religiós i també de caire més popular, com la “Viadeyra”; una cançó per fer més suportables els viatges, és a dir, per “fer via”.

No ens hauria de sorprendre, doncs, que enmig d’un conjunt d’obres tan heterogeni hi trobem un joc poètic. El text d’aquesta poesia ens permet posar-nos en situació. Corre l’any 1269, i Cerverí compon per entretenir el rei Jaume, i sobretot, el seu fill, l’infant Pere. Ja no és pas un nen. En Pere voreja la trentena, però la vida a la cort pot resultar tediosa en ocasions. És per això que Cerverí escriu una cobla en forma de repte. Es tracta de deu versos rimats on l’autor fa servir sis llengües diferents: el galaico-portuguès, el castellà, l’occità, el francès, el gascó i l’italià. l repte és clar: si l’infant és capaç de crear una composició semblant, rebrà una recompensa: un esparver de setembre. Aquest ocell podria acompanyar l’infant en una altra de les aficions cortesanes per excel·lència, a banda de la lírica trobadoresca: la falconeria.

Nunca querria eu achar,
ric home con mal coraçon,
mas volria senyor trobar
que’m dones ses deman son do
E voldroye touz les jors de ma vie
dames trover o pris de tota jan;
e si hemna trobava ab enfan
pel mim cap, io, micer, la pyllaria.
Un esparver daria a l’Enfan
de setembre, s’aytal cobla’m fazia.

No sabem si l’infant Pere va ser capaç de superar el repte, però aquesta anomenada “cobla en sis lengatges” ens ha fet recordar la figura de Cerverí de Girona, el trobador que amb el seu esparver obre la porta d’aquest mes de setembre als Sons de l’Edat Mitjana. Benvinguts de nou!

Anuncis