Etiquetes

, , , , , , , , ,

En els nostres dies, si volem descobrir la melodia d’un lied de Schubert, d’una cançó de Mompou o d’una ària de Mozart, no és gaire complicat: podem recórrer a una partitura, editada, comercialitzada, fins i tot potser digitalitzada i, desxifrant el codi escrit, entonar amb més o menys gràcia, amb garanties que estarem acostant-nos a la idea original del compositor.

Però això no ha estat sempre així. Durant molts anys, i encara avui dins l’àmbit de la música tradicional, les melodies es memoritzaven i es transmetien per via oral. El cant litúrgic no era una excepció. Els religiosos i religioses de l’Edat Mitjana donaven una gran importància al cant com a vehicle de comunicació amb l’esfera divina, i la conservació de les seves melodies era una qüestió a resoldre.

Va ser a partir del segle VIII que es van començar a situar sobre el text unes marques anomenades neumes, que, més que reflectir alçades o ritmes, donaven algunes pistes per la interpretació. Pistes que un cantaire aleshores sabria desxifrar, però que nosaltres avui no podem entendre. Aquests neumes es van anar perfeccionant, primer als tractats teòrics, i a partir del segle X, també als llibres litúrgics, i, a llocs com Aquitània o Benevent, van començar a reflectir intervals melòdics.

Però si devem a algú l’accessibilitat de la nostra notació i les possibilitats que ens ofereix, és a un monjo italià, nascut a la vila toscana d’Arezzo l’any 992. El seu nom era Guido i va reformar la manera d’escriure i d’aprendre música. Va afegir línies als pergamins marcades amb colors, i les notes anaven precedides d’una clau. A més, va elaborar un mètode de solfeig, basat en l’aprenentatge dels anomenats hexacords o grups de sis notes que formaven part de l’escala. Un mètode conegut com a solmització, atès que va ser Guido qui va donar nom a les notes, seguint un himne llatí a Sant Joan Baptista,  Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum…

D’aquesta manera, Guido d’Arezzo va jugar un rol fonamental en el pas de la tradició oral a la tradició escrita gràcies a les seves innovacions. Innovacions que van revolucionar la forma de transmetre les melodies i els fruits de les quals encara segueixen vius avui.

I si el voleu descarregar, feu clic aquí!